Vážení zákazníci, v súvislosti s opatreniami týkajúcich sa coronavírusu Vás žiadame o včasné hlásenie prípadných zmien Vašich objednávok, najlepšie e-mailovou formou.

Naše služby sú aj naďalej k dispozícii preto Vás v dobe krízových opatrení žiadame o trpezlivosť a zhovievavosť.

Viac informácii.